Eksterne ressurser

Økonomisk støtte? Enova kan gi økonomisk støtte til analyser og etablering av tiltakslister i industri- og anleggsvirksomheter. Støtten er rettet mot mindre og mellomstore energibrukere.

Bransjespesifikke støtteordninger, og bransje-universelle støtteordninger.

Jo flere som kjøper, bruker og lever miljøvennlig, jo mer miljøvennlig blir både marked og samfunn. Hva kan du gjøre i din hverdag?

Bli en miljøfyrnåbedrift!

Ved å bli en Miljøfyrtårnbedrift vil dere kunne bruke dette aktivt i egen markedsføring, og vise markedet at dere tar miljøet på alvor. Miljø er en av de viktigste ansvarsoppgavene samfunnet må ta mer alvorlig. De som viser at de gjør miljøvennlige tiltak vil bli sett på som mer attraktive, og vil dermed lettere få kunder som har miljøfokus i hverdagen.

Bedriftsstøtte

Din bedrift kan være med å støtte WWFs arbeid for en levende planet på mange forskjellige måter. Du kan lese mer om de forskjellige alternativene under "les mer".

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraf

På dette nettstedet finner du informasjon om arbeidet til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.