Om kampanjen

Arbeidslivet Klimauke er et initiativ fra partene i arbeidslivet for å hjelpe virksomheter til å bli mer klima- og miljøvennlige.

Målet er å få klima og miljø på dagsorden og senke terskelen for å gjennomføre klimatiltak.

Har du spørsmål kan du kontakte miriam.odden@virke.no eller din respektive organisasjon.

Søknad Om Kampanjemidler