Kom i gang

Under ser du hvordan dere kan organisere dere for å komme i gang med klimauken, og sette klima på dagsorden. Ledelse, ansatte, tillitsvalgte og verneombud spiller alle en viktig rolle.  

1

Få med ledelsen 

Er du ansatt – send gjerne e-post til sjefen med oppfordring om å bli med! Er du leder selv? Ta initiativ til en samtale med ansattes representanter. 

2

Velg en klimaukesjef 

Sammen med leder og ansatte tar vedkommende ansvar å gjennomføre klimauken. Sett gjerne ned en arbeidsgruppe.

3

Lag en plan 

Virksomheter er forskjellige, og dere må selv lage en plan for hvordan dere vil gjennomføre klimauken. Det handler om å sette miljø og klima på dagsorden, i alle sammenhenger der det er relevant. Hvordan kan dere sette klima på dagsorden i interne møter for å få en mer miljøvennlig drift? Hvordan kan dere innarbeide miljøhensyn i samhandling med for eksempel kunder, leverandører, brukere og offentlige virksomheter? Og ikke minst, hvordan skal dere sikre at miljøhensyn blir et fast punkt i virksomhetens planer, i alt fra strategiprosesser til driftsplaner og til små og store arrangementer.

4

Informer 

Si ifra til organisasjonen om at dere skal delta i klimauken. Fortell om hva som skal skje og om planen dere har lagt. Bruk allmøter, intranett, SMS eller andre kanaler til å informere og inspirere organisasjonen. Oppfordre alle til å vurdere klimahensyn i relevante møter og dialoger.

5

Arranger klima-workshop med ledere og ansatte 

Smarte miljøløsninger kan komme fra steder eller avdelinger dere ikke har tenkt på. Få hele organisasjonen til å tenke på muligheter! Hva kan jeg eller min avdeling gjøre for å spare ressurser og klima, internt og i samhandling med andre virksomheter. Se gjennom tipsene på nettsiden for ideer. Kom sammen og diskutere muligheter. Sett mål. Hvor mange tiltak vil dere sette i gang i løpet av våren? I hvilke planer og strategier skal miljø inn som et viktig punkt i 2018?

6

Fortell andre hva dere gjør 

Informer gjennom eksterne kanaler som Facebook og intranett om at dere er i gang med Klimauken. Vær raus med å dele gode råd til andre virksomheter når dere finner gode løsninger. Utfordre gjerne konkurrenter og samarbeidspartnere.

7

Tenk langsiktig 

Klimauken skal være starten på et langsiktig arbeid for et mer miljøvennlig arbeidsliv. Dere har kommet langt hvis alle medarbeiderne automatisk spør – hvordan kan vi gjøre dette på en mer miljøvennlig måte - hver gang de lager en plan eller gjennomfører en jobb!