Frokostmøte om Arbeidslivets Klimauke

Mandag 3.februar kl 8.00-10.00 på Kulturhuset i Oslo inviterer alle av landets hovedorganisasjoner til kick off for kampanjen Arbeidslivets Klimauke. Her ønsker vi velkommen til ledere, tillitsvalgte, ansatte og alle andre som er opptatt av å skape grønnere arbeidsplasser gjennom samarbeid og dialog!

Det grønne skiftet må skje på jobben

Vi ønsker at det skal bli enklere for alle virksomheter å gjøre gode klimatiltak på arbeidsplassen. Dette gjør vi fordi vi mener at veien til et bedre klima starter i arbeidslivet! Under Arbeidslivets Klimauke ønsker å sette fokus på dette og inspirere virksomheter til å gjøre gode og kloke klimatiltak på sin arbeidsplass, i godt samarbeid med ansatte. 

Uken kick-starter vi med et frokostmøte på Kulturhuset i Oslo. Her vil vi presentere en fersk undersøkelse om holdninger og handlinger til klimatiltak på arbeidsplassen og vi har invitert gjester som skal fortelle om hvordan de selv jobber med dette. I tillegg ønsker vi å rette et kritisk blikk mot oss selv som hovedorganisasjoner. Er måten partene samarbeider på rustet for å løse klimautfordringene? Skyver vi medlemmene foran oss? Hva er vi uenige om? For å gi svar på blant annet disse spørsmålene vil våre ledere møtes i debatt ledet av Stig Arild Pettersen. 


Program

Statssekretær i klima- og miljødepartementet Mathias Fischer ønsker velkommen

Presentasjon av undersøkelse – Slik er klimaarbeidet i norsk arbeidsliv

Sånn jobber vi med klima hos oss: Nordea, Avinor, Asker Kommune og Vestre deler av sine erfaringer. 

Appell av David Jordhus Lier 

Debatt mellom organisasjonene ledet av Stig Arild Pettersen