Plantasjen 342

Høster miljøgevinst med smarte tiltak

Hos Nordens største plantevarehus ​Plantasjen har ledere og ansatte har gjennomført et miljøprosjekt og kommet frem til lønnsomme miljøtiltak.

Tiltakene har fokus på energiforbruk, gjenvinning og kunnskapsheving. Prosjektet skapte et stort engasjement, og Plantasjen så hvor mange muligheter som ligger der for fremtiden.

Plantasjen vil med dette prosjektet sette miljø og klima enda høyere på dagsorden. Blant annet skal kjeden heve kompetansen om bedre avfallshåndtering, større sorteringsgrad og færre tømminger, som skaper mindre transport og en mer lønnsom avfallshåndtering.

Målet er å hele tiden påvirke miljøet minst mulig i alle deler av virksomheten.

Plantasjen ser en stor sammenheng mellom hvordan kjeden jobber med miljø og samfunnsansvar og sin kjernevirksomhet – planter. Planter er er en positiv bidragsyter for klimaet og bidrar til bedre luft med mindre bakterier, mindre støv og mindre CO2.