Se programmet for Arbeidslivets klimauke i 2021

Arbeidslivets klimauke er et samarbeid mellom NHO, LO, KS, Unio, Spekter, Virke og Akademikerne. Velkommen til ledere, tillitsvalgte, ansatte og alle andre som er opptatt av å skape grønnere arbeidsplasser gjennom samarbeid og dialog!

Det grønne skiftet må skje på jobben

Veien til et bedre klima starter i arbeidslivet, og vi som jobber der har ansvar for å finne de gode løsningene sammen. NHO, LO, KS, Unio, Spekter, Virke, Akademikerne har samlet seg om Arbeidslivets klimauke. Oppfordringen fra arbeidstakere og arbeidsgivere er: Snakk om hva vi kan gjøre for klima på jobben!

Arbeidslivets organisasjoner ønsker å gjøre det lettere for virksomheter å jobbe med miljø- og klimatiltak. Derfor inviterer vi virksomheter til å bli med på Arbeidslivets klimauke. Store og små virksomheter oppfordres til å bruke nettopp denne uken fra 25.-31. januar til å snakke om klima på jobben, hvilke tiltak som kan settes i gang, og gjennom samarbeid sette i gang det grønne skiftet på jobben. Her er programmet for uka:

 • Mandag 25. januar kl. 14:00: LO. Webinar: Hva er rettferdig omstilling? Hvordan påvirker det deg? Klimarådgiver i LO Anne-Beth Skrede forteller hva LO gjør i arbeidet med rettferdig omstilling. Hvordan jobber LO med dette? Webinaret varer i 40 min. Meld deg på her.
 • Tirsdag 26. januar kl. 11.00. Tekna. Hvordan kan åpning av bekker bidra til bedre klimatilpasning og økt biologisk mangfold? Webinaret tar for seg planene for og virkningen av gjenåpning av Hovinbekken i Oslo. Les mer.
 • Tirsdag 26. januar kl. 14:00: Unio. Uten partenes innsats når vi ikke klimamålene! Unio-leder Ragnhild Lied, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, Utdanningsforbundets leder Steffen Handal, forskningsleder Steffen Kallbekken ved Cicero, partner Christopher Hansteen i advokatfirmaet Hjort og FAFO-forsker Inger-Marie Hagen innleder. Arrangementet er åpent for alle. Meld deg på her.
 • Tirsdag 26. januar kl. 13: Naturviterne inviterer til webinar om utviklingen av  Natur i Norge 3.0, og hva verktøyet betyr for kartlegging av norsk natur. Natur i Norge er kjernen i offentlig naturkartlegging. Nå skal verktøyet utvikles for å bedre beskrive naturverdier og variasjoner i naturen. Webinaret retter seg mot fagmiljøer og institusjoner på området. Meld deg på her.
 • Onsdag 27. januar kl. 14:00: Arbeidsgiverforeningen Spekter. Film om klimatilpasning av samferdselsinfrastruktur og bygninger på spekter.no.
 • Onsdag 27. januar kl. 19:00: Akademikerne/Samfunnsviterne. Sosial bærekraft – den eneste veien ut av klimakrisen. Samfunnsviterne har satt sosial bærekraft øverst på sin agenda i diskusjonen om fremtidens lavutslippssamfunn. Hvordan kombinerer vi klimakamp med målet om et bedre samfunn for alle? Presentasjon ved Per Espen Stoknes, leder av Senter for bærekraft og energi ved BI. Les mer.
 • Torsdag 28. januar kl. 14:00: Virke. Ditt spor: Sirkulær økonomi for din virksomhet: På dette webinaret viser Virke fram det digitale verktøyet Ditt spor, som hjelper din bedrift med å komme i gang med bærekraftsarbeidet og de grunnleggende grepene i en bærekraftstrategi. Les mer.
 • Torsdag 28. januar kl. 14.40: NHO. NHO inviterer til presentasjon av Handelens Miljøfond, en frivillig avtale mellom næringsliv og myndigheter for å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere forbruk av plastbæreposer. Miljøavtaler mellom myndigheter og næringsliv gir raskere klimaomstilling, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. Fondets daglige leder Rasmus Hansson er med og forklarer. Les mer og se video her.
 • Fredag 29. januar kl. 13:30: KS/Utdanningsforbundet. Bærekraftsfredag: Bærekraftig utvikling i barnehager og skoler: Partssamarbeid som motor. Dette webinaret tar utgangspunkt i det inspirerende arbeidet som skjer i barnehager og skoler nå når bærekraftig utvikling har fått større plass i ramme- og læreplanverk. Vi ønsker å diskutere hvordan arbeidsgivere og tillitsvalgte kan samarbeide om å oversette ord til handling. Les mer her og delta på webinaret her.
 • Søndag 31. januar kl. 14:00: Felles film. Det legges ut lenker til to filmer fra europeisk fagbevegelse:
  1. Rettferdig omstilling
  2. Klimatilpasning