Arbeidslivets Klimauke

Krav fra kunder og ansatte er de viktigste driverne for klima- og miljøtiltak

Hva gjør at norske virksomheter bryr seg om klimatiltak på arbeidsplassen? Hva tenker folk på norske arbeidsplasser om klima- og miljøtiltak? For tredje år på rad har vi fått gjennomført en undersøkelse for å forsøke å få svar på disse spørsmålene.

Målet med klimauka er å få flere til å diskutere gode klima- og miljøtiltak som kan gjøres på arbeidsplassene. Derfor er det  gledelig for oss å se at dette synes norske ledere stadig at blir viktigere. I følge undersøkelsen svarer 66 prosent at de har diskutert miljø og klimatiltak med ansatte. Dette er en vekst på 13 prosent fra undersøkelsen i fjor. 

På spørsmål på hva som er drivere bak dette svarer de dette: 

1 Forventninger fra kunder og brukere 37%

2 Oppfylle lover og regler 31% 

3 Det er en del av virksomhetens styringsdokumenter 29%

Det er mye positivt som skjer av klima- og miljøtiltak på norske arbeidsplasser, men det er fortsatt en vei å gå på noen områder. På spørsmål om virksomheten er opptatt av miljø og klima så svarer 71% at de er det i stor eller svært stor grad. Dette er en nedgang fra 2018 hvor 77% svarte det samme. Vi ser også at det er en vei å gå på å gjøre slike tiltak til en del av virksomhetens styringsdokumenter.  

Andre funn: 

 • 49 % sier at det er økonomisk lønnsomt og innføre miljø- og klimatiltak. Dette er høyere i offentlig (52%) enn i privat (46%) sektor. 
 • 41% sier arbeidsplassen bør legge til rette for at ansatte skal kunne kutte egne utslipp
 • Strengere krav påvirker virksomheter til å redusere klimautslipp, men hvem har størst påvirkning? 
  • Kunder og brukere 60% 
  • Myndigheter 59% 
  • Styret 53%
  • Eiere og investorer 52%
 • Kun 6% oppgir inspirasjon og incentivordninger som viktige drivere for å iverksette klima- og miljøtiltak i egen bedrift. 
 • Det er en tydelig korrelasjon mellom arbeidsplassens størrelse og hvor aktivt de involverer ansatte eller planlegger å involvere ansatte. 
 • Offentlig sektor involverer ansatte i større grad enn private virksomheter
 • Virksomheter i det offentlige oppgir i større grad å være opptatt av miljø og klima enn i det private. 


Undersøkelsen er gjort av Norstat og har gått ut til 600 små- og mellomstore virksomheter i både privat og offentlig sektor.