Bilde1

Kristiansund kommune tar i bruk E-læring for å øke klimakompetansen i organisasjonen

Kristiansund har i sin gjeldende kommuneplan hatt FNs bærekraftmål som overordnet føring. De har siden 2016 hatt en klimagruppe som blant annet har hatt hovedansvaret for å utarbeide årlig kommunalt klimaregnskap.

Klimagruppen har etter hvert fått en god politisk og administrativ forankring for dette arbeidet, men det er likevel forankring i hele organisasjonen som er den største utfordringen. Det gjelder både i politikk, administrasjon og i ulike fagenheter.

All forankring starter med riktig og nok kunnskap. Kunnskap er også starten til ansvarsfølelse og engasjement (Kjetil Tore Fjalestad, miljøvernkoordinator i Kristiansund kommune)

Kristiansund kommune ønsker at alle ansatte skal ha et felles kunnskapsnivå om klimaproblematikken og hvordan de skal samarbeide om å løse utfordringene innad i kommunen. Dette har de valgt å gjøre ved å utvikle et e-læringsprogram med felles pensum. De er fortsatt i tidlig fase, men håper at deler av kurset er klart til bruk i løpet av 2020. Læringsprogrammet kan også brukes av politikere, i tillegg til at deler av kurset vil tilpasset ledernivået i kommunen.

Denne e-læringen vil bli lagt ut på KS Læring, slik at alle etter hvert kan kopiere eller tilpasse Kristiansund sitt oppsett. Utvikling av denne opplæring gjør de i samarbeid med fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

antarctica-2707461_1920.jpg#asset:350