Lær av andre

Myrkdalen Hotell Og Elbil

500 000 kWh mindre på straumrekninga

Myrkdalen Hotell sitt varmeanlegg var ikkje regulert riktig, og styrte ikkje slik ein hadde tenkt. Ei finjustering sparte hotellet for 500 000 kWh, eller rundt 400 000 kroner.

Les mer
Aegir Boks Reidigert 871X361

Med miljøet i boks

Amerikanaren Evan Lewis er mannen bak handverksbryggeriet Ægir, eitt av dei fyrste bryggeria som sat fart på den norske ølrevolusjonen. No puttar han kvalitetsølet sitt på aluminiumsboksar. Målet er å auke sal, kvalitet og miljøbidrag.

Les mer
Europris

Tenkjer straum – sparar fem millionar i året

Ofte er det ikkje så mykje som skal til for å spare pengar på å spare miljøet. Det fekk lågpriskjeda Europris merke. Berre gjennom å auke bevisstheita rundt straum, sparar dei millionar i året.

Les mer