Posten

Posten og Bring går elektrisk

Posten og Bring jobber kontinuerlig for å redusere sitt miljøavtrykk og har redusert Co2-utslippene med over 40% siden 2008. Konsernet har nylig vedtatt en miljøambisjon om kun benytte fornybare energikilder i kjøretøy og bygg innen 2025.

Et viktig tiltak for å nå denne ambisjonene er å erstatte fossile biler med nullutslippsteknologi. Posten og Bring har Norges største flåte bestående av ca 1 200 elektriske alternative kjøretøy. Disse består av mindre elektriske varebiler, elektriske mopeder og tralle som benyttes til å distribuere brevsendinger og mindre pakker. Konsernet tar satsningen videre og er den første i Norden til å teste ut en større elektrisk varebil som er produsert av kinesiske Saic. Denne elektriske varebilen skal benyttes til å distribuere pakker til bedrifter i Oslo sentrum.

Posten og Bring er også en av de første i Norge til å bestille Tesla Semi som skal benyttes til kjøring mellom terminaler i Norge