Arbeidslivets klimaveke 2022

Arbeidslivets klimaveke 2022 vil handle om medarbeiderdreven endring og samarbeid som grunnlag for omstilling.

Stortingets klimaforlik gir oss 8 år på å nå målet om halvering av utsleppa av klimagasser. Skal vi lukkast vil det kreve store endringar i arbeidslivet. Kvar dag gjennom heile veka, vil du få påfyll av kunnskap som gjer deg som ansatt eller leiar betre rusta til å drive endringsarbeid på din arbeidsplass. Du kan følge møtene fysisk eller digitalt. 

Arbeidslivets klimaveke er eit samarbeid mellom NHO, LO, KS, Unio, YS, Spekter, Virke og Akademikerne. 

Dag og tid

Arrangement

Arrangør

Sted

Mandag 28. mars

08:00-09:30

Åpning av arbeidslivets klimaveke

Med arbeidslivets organisasjoner

Kulturhuset Oslo

Digitalt

Tysdag 29. mars

08:30-09:30

 

LO

Digitalt

Onsdag 30. mars

08:30-09:30

 

NHO

Digitalt

13:00-14:00

Kompetanseutvikling i det grønne skiftet

YS

Digitalt, artikkel

 

For å gjennomføre det grønne skiftet på en rettferdig måte, står grønn kompetanseutvikling på arbeidsplassen sentralt. For å nøste opp i hvordan grønn kompetanseheving kan gjennomføres i praksis, har vi valgt å snu lupen mot vår egen organisasjon. Gjennom flere intervjuer vil vi undersøke hvordan YS og våre forbund jobber med kompetanseutvikling i det grønne skiftet, og ønsker med dette å inspirere til hvordan andre forbund kan styrke tillitsvalgte og medlemmers kompetanse i grønn retning.

Torsdag 31. mars

08:00-09:30

Fagbevegelsen og profesjonenes rolle i klimapolitikken

UNIO

Kulturhuset i Oslo

Digitalt

08:30-09:30

Er klær den nye plasten?

Virke

Kulturhuset i Oslo

Kun fysisk


De siste 15 årene har den globale klesproduksjonen mer enn doblet seg. Forbruket er ikke bærekraftig og klær er en klimaversting, sier miljøorganisasjonene. De politiske partiene svarer med å kreve utredning av avgifter og rett til reparasjon. 30. mars skal EU legge frem sin nye tekstilstrategi, kommer det løsninger der som vi tror vil bidra til en mer bærekraftig klesindustri. Men hva hjelper det om vi vedtar strenger regler i Norge og EU, om forbrukerne fortsetter å handle klær på nett fra Kina?

 

Hvem har egentlig størst ansvar, forbrukere, klesbransjen eller politikerne? Vi inviterer alle disse til debatt om klær, klima og bærekraft. 

Med:

 • Forbrukerrådet
 • Tomra
 • Johnny Ottesen, Voice
 • Virke
 • Mathilde Tybring Gjedde, Stortingsrepresentant Høyre
 • Klima og miljødepartementet

 

Fredag 1. april

13:30-15:00

Hva slags kompetanse krever grønn og sirkulær omstilling i kommunal sektor?

 

KS

Digitalt


Webinar hvor vi ser nærmere på sirkulærøkonomi og nytt bransjeprogram for avfallsbransjen.

 

Vi får blant annet presentert en fersk rapport om kommunesektorens arbeid med sirkulær økonomi; vi diskuterer hva slags kompetanse vi trenger i omstillingen til et grønt skifte, og du vil få en presentasjon av nytt bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen.

 

Lenke til streaming: kommer

 

Med:

 • Samfunnsbedriftene
 • Årim (Ålesundregionens interkommunale miljøselskap)
 • Sirkula IKS
 • HK-direktoratet
 • Deloitte

 

Møteleder er Kjell Erik Saure, fagsjef Kommunikasjonsavdelingen, i KS