Heiberg

SpareBank 1 Østlandet trapper opp klimasatsingen

SpareBank 1 Østlandet var første norske bank til å signere nye FN-prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. Nå tar banken sterkere grep for å redusere egne klimautslipp og belastning på miljøet. Samtidig skjerper banken sine klima- og miljøkrav til kundene.

Banken mer enn halverte sine klimautslipp fra 2012 til 2017 og jobber nå for å bli en klimanøytral bank. 

- Etter å ha blitt en større børsnotert bank har vi sett behov for å trappe opp klimasatsingen ytterligere, sier konsernsjef Richard Heiberg.

- Vi har nylig vedtatt handlingsplan for klima- og klimarisiko. Ett av tiltakene her er å utvikle, investere i, og bruke teknologi for å redusere miljøbelastningen. I tillegg jobber vi internt mot egne medarbeidere med mål om færre reiser, utvidet bruk av Skypemøter og styrkede klimakrav i våre innkjøp, sier Heiberg (bildet).

Søker gode klimaprosjekter

Også overfor kundene setter SpareBank 1 Østlandet fokus på klima og miljø. Banken vurderer blant annet hvordan bedriftskundene påvirker klima og miljø. Kommer en bedrift dårlig ut, kan det hende den ikke får lån.

- Vi mener det vil lønne seg for bedrifter å utvikle morgendagens klimavennlige løsninger og produkter. Derfor søker vi nå etter gode, framtidsrettede klimaprosjekter vi kan være med på. Vi har allerede mye spennende på blokka, men dersom du sitter på en idé eller et prosjekt ønsker vi kontakt med deg, sier konserndirektør for bedriftsmarked, Hans Olav Wedvik.

Tidlig ute med grønne lån

Banken har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2008. Tidligere i år lanserte Miljøfyrtårn nye bransjekriterier for bank og finans. Her oppfordres bankene til å lage nye produkter som hjelper folk å ta gode klima- og miljøvalg. Allerede i 2018 var SpareBank 1 Østlandet en av Norges første banker på markedet med grønt boliglån til miljøvennlige og energibesparende tiltak i hus og hytter. I fjor kom banken med et nytt miljøprodukt, grønt landbrukslån.

Wedvik.jpg#asset:330

- For å støtte opp under bærekraftige tiltak i landbruket lanserte vi grønt landbrukslån, sier Wedvik (bildet ovenfor). Her kan bønder som vil redusere sitt klimaavtrykk få lån med gunstig rente til å installere solcelleanlegg på gården.

- Med våre grønne lån ønsker vi å gjøre det lettere for kundene å ta miljø- og klimavennlige valg, sier konsernsjef Heiberg.