Protan Horizontal 1

Tar tak for miljøet

Takprodusenten Protan bruker taket som våpen i kampen mot klimautslippene, og bruker miljø som konkurransefordel.

Det norske industrikonsernet Protan er blant de ledende leverandørene av tak og membranteknologi i verden. Selskapet har lenge profilert seg med innovative løsninger i en bransje der det blir stadig større fokus på miljøvennlige bygg og redusert CO2-fotavtrykk.

– Skal vi oppnå varige resultater må norske industribedrifter utvikle og levere bærekraftige løsninger som er lønnsomme for næringslivet, sier konsernsjef Erik Øyno i Protan.

Selskapet har i år blant annet undertegnet et samarbeid med miljøorganisasjonen Bellona, og fått skryt for at de ser på hele kretsløpet til produktene sine når bærekraft blir evaluert.

Blant selskapets smarte løsninger er takbelegg laget av termoplast (PVC), som er langt mer miljøvennlig enn tradisjonelt asfaltbelegg. I dag legges 7 millioner kvadratmeter med Protans termoplasttak. Sammenliknet med to-lags bitumen sparer det CO2-utslipp tilsvarende årlig utslipp fra 75.000 biler. Takløsningen BlueProof, som ble nominert til Byggenæringens innovasjonspris i 2017, er laget for å håndtere overvann under ekstremnedbør, og kan være med på å hindre store vannskader og bygningsmessige inngrep i form av arealkrevende overvannsmagasiner. Takene til Protan har opptil 20 års garanti og kan resirkuleres gjennom «RoofCollect», en europeisk resirkuleringsordning. Miljø har vært en konkurransefordel for det norske industriselskapet.   

– Vi har profilert oss på bærekraft og miljø gjennom mange år. På samme tid har vi opplevd stabil omsetningsvekst. I omsetning har vi gått fra 1,0 milliarder kroner i 2010 til 1,4 milliarder i 2016. Det å kunne levere på miljø og bærekraft blir en stadig viktigere faktor for å oppnå god lønnsomhet i årene som kommer, forteller Øyno.