Avfall står for en stor andel av klimagassutslippet til en virksomhet. Du kan bidra til å redusere utslippet ved å kaste mindre og kaste riktig! Kildesortering gjør det enklere å gjenvinne hele eller deler av det du kaster. Undersøk om avfall fra din produksjon kan være råvare for andre.

1

Forebygg. Det enkle er ofte det beste. Hvis du vil kaste mindre, produser mindre avfall. Gå gjennom produksjonsprosessen og se om dere kan utnytte materialer og råvarer bedre, slik at det blir mindre svinn. Ikke bruk engangsartikler eller unødvendig emballasje. 

2

Kildesorter. Mye avfall har verdi og kan kildesorteres. Det gjelder blant annet elektronikkavfall, papir, plast, pant og glass. Kildesortering muliggjør resirkulering av råmaterialer, og avfall fra produksjon kan være råvare for andre. Det finnes samhandling og samlokalisering mellom virksomheter som utnytter hverandres avfall. Snakk med din tillitsvalgt om å innføre kildesortering på arbeidsplassen!

3

Tenk gjenbruk. Alle kaster vi ting som kan brukes av andre. Da er det mer miljøvennlig å gi det bort på finn.no. Teknologiutviklingen gjør at datautstyr foreldes raskt, men det betyr ikke at det er ubrukelig! Aktører som Alternativ Data tar imot gammelt utstyr og gir det videre til skoler og andre miljøer som ikke trenger den nyeste teknologien, inkludert skoler i utviklingsland og bedrifter som trenger PC-er til å styre produksjonsmaskineri og lignende. Spør IT-ansvarlig om hvilke ordninger dere har for å bli kvitt utdatert datautstyr!

4

Bruk energi fra avfallsforbrenning: Avfall kan også bli energi! Overskuddsvarmen fra avfallsforbrenning blir ofte benyttet til fjernvarme. Å erstatte fossilt brensel med avfallsforbrenning reduserer klimautslipp. Diskuter og undersøk muligheten for å bytte til fjernvarme!

5

Gi god informasjon: Det er viktig med god informasjon for at folk skal følge nye rutiner og bruke nye løsninger slik de er tenkt. For eksempel, fortell hvordan og hvorfor dere har begynt å kildesortere avfall. Det blir lettere å lykkes når alle har en felles forståelse av målet.