Effektivisering av energiforbruket og bruk av alternative energikilder er det første skrittet mange virksomheter tar for å bli mer miljøvennlige. Her er det også store økonomiske besparelser å hente. En mer miljøvennlig produksjon kan bety bruk av alternative energikilder, men det kan også bety effektivisering av produksjonsprosessen eller en overgang til mer miljøvennlige råvarer i prosessen. Det gjelder ikke minst ved bygging og drift av nye bygg. 

1

Undersøk produksjonsprosessen for mulige miljøgevinster. Kan det være gevinster å hente gjennom mer miljøvennlige råmaterialer, lavere energibruk, eller en annerledes og mer effektiv prosess. Kan avfall fra produksjonen gjenvinnes og bli til nye verdier? Jakten på grønnere produksjon kan resultere i smart innovasjon, slik det gjorde for Glava.

2

Sertifisere renoverte og nye bygg. Når virksomheten din skal bygge nye lokaler eller pusse opp, kan bygget bli miljøsertifisert. For eksempel gjennom en Breeam sertifisering. Undersøk hva byggmester eller entreprenør kan tilby av miljøløsninger. Det skjer rask utvikling i byggebransjen, og det mange muligheter for å gjøre bygg mer miljøvennlig enn bare for få år siden. Det krever investeringer som vil gi avkastning på sikt gjennom lavere energikostnader. 

3

Er det mulig å bygge nye plusshus: Er energigjerrig og produserer energi.

4

Registrer energiforbruket: Hvis du leser av energimålere oftere, gir det bedre oversikt over energiforbruket. Ved å følge med og være kritisk til forbruket kan virksomheten din spare 5 til 10 prosent. Utnevn en medarbeider som følger med på forbruket og om bruks- og atferdsendringer bidrar til en reduksjon!

5

Ikke gå på tomgang. Produksjonsmaskineri, også kontormaskiner, bruker ofte energi selv om de ikke er i bruk. Sjekk om det er mulig å stoppe maskinene når de ikke produserer, enten gjennom å endre medarbeiderrutiner eller ved å installere automatiske brytere. Snakk med din nærmeste leder om det er mulig å stoppe produksjonsmaskineriet!

6

Still inn kontormaskiner. Kontroller at alle kontormaskiner har aktivert energisparingsfunksjonen. Da slår de seg av om de ikke er i bruk. Standby-funksjonen kan for eksempel slå seg på etter fem minutter og dvalefunksjonen kan slås på etter 20 minutter. Snakk med IT-ansvarlig om å skru på energisparingsfunksjonen!

7

Benytt alternative energikilder. Virksomheten din kan bruke alternative energikilder som vannkraft, biobrensel eller solcelleenergi. Varmepumper kan gjøre fornybarkraften enda mer effektiv. Diskuter mulighetene på din arbeidsplass!

8

Be om hjelp. Hvis dere ikke er helt sikre på hvor å begynne eller hva dere skal gjøre for å spare energi, engasjer en energirådgiver. Det koster litt, men virksomheten din kan spare mye penger på å bruke mindre energi over tid og samtidig kutte utslipp. Virksomheten din kan også få tilskudd fra Enova etter en slik konsultasjon. Se oversikten over rådgivere som innfrir kompetansekravene som stilles til energirådgivning i Enovatilskuddet her. Diskuter muligheten for å søke hjelp hos en energirådgiver!