Oppgradering av belysning, ventilasjon og lignende gir et mer behagelig innemiljø på arbeidsplassen. Det er både lønnsomt og miljøvennlig. Ved planlegging av nye bygg, still krav om miljøsertifisering som for eksempel Breeam for å sikre et klimavennlig innemiljø. Still krav om mest mulig klimavennlige løsninger for innemiljø ved bygging av nye bygg, og evt. i offentlige anbudsprosesser. 

1

Oppgrader belysningen: Strømforbruket kan reduseres ved å utnytte dagslys, lysstoffrør og sparepærer til belysning. Det hjelper også med automatisk regulering av lyset. Du bør skille mellom grunnbelysning og arbeidsbelysning. Med god arbeidsbelysning kan du nemlig spare på grunnbelysningen. 

2

Bruk smart ventilasjon: Kjører ventilasjonsanlegget bare når det er nødvendig? Eller er det på hele tiden? Et nytt og energieffektivt ventilasjonsanlegg kan redusere strømforbruket til ventilasjon med opptil 40 prosent og ha en tilbakebetalingstid på kun tre år. Om ventilasjonsanlegget er gammelt kan det også reguleres med en tidsbryter.

3

Bruk smart varme: Varmeanlegg kan programmeres slik at de skrus ned automatisk på ettermiddagen, og på igjen før arbeidsdagen starter. Varmeanlegg kan også kobles sammen med ventilasjon og persienner for å spare energi ved at systemene samarbeider for et optimalt inneklima. Et slikt styringssystem kan betjenes via et panel, en PC eller en smarttelefon. 

4

Bytt til energivinduer: Vinduer som ikke er tette medfører store varmetap. Vinduer med energiruter holder tre ganger bedre på varmen enn vanlige termoruter. Det kan redusere strømregningen betraktelig. 

5

Etterisoler: Isolering er den mest effektive måten å spare energi på. Etterisolering og utskiftning av gamle vinduer og dører vil gi stor effekt på energiforbruket.

6

Egenproduksjon av mat ved bruk av for eksempel solcellepanel ved skoler, barnehager og sykehjem kan både gi mer trivsel, redusere transport av varer og kutte utslipp. 

7

Sjekk ut støtteordninger: Det finnes en rekke støtteordninger for energisparing og miljøtiltak ved arbeidsplasser. Les mer om støtteordninger her.