Som innkjøper, kunde, leder og tillitsvalgt har du på ulike måter mulighet til å påvirke virksomhetens leverandørvalg. Som tillitsvalgt og ansatt kan du påvirke slik at ledelsen og innkjøpsansvarlig sørger for at den mest klimavennlige løsningen blir valgt, uansett om du jobber i privat eller offentlig sektor. Du kan også samarbeide med leverandøren din for å bli mer klima- og miljøvennlig. Det handler om å stille krav, sette kriterier, og snakke med leverandører om hvordan dere kan samhandle for en klimavennlig gjennomføring av oppdrag. Å samarbeide med leverandører om klima- og miljøtiltak er god leverandørstyring. 

1

Still krav. Finn leverandører som benytter miljøvennlig teknologi og nye metoder. Sikre gode retningslinjer i leverandørforhandlingene. Retningslinjene kan for eksempel gjelde innkjøp av miljøvennlige råvarer, råvareuttak, produksjonsprosess, distribusjon og avhenting. Og still spørsmål – mange leverandører jobber allerede godt med dette. 

2

Sett innkjøpskriterier. Ved innkjøp, legg vekt på at produktene skal ha lang levetid, lavt energiforbruk, langsiktig tilgang til reservedeler og at materialene kan gjenvinnes. Foretrekk om mulig råvarer av gjenvunne materialer. Etterspør miljømerkinger og miljøsertifisering av produkter, tjenester og prosesser. Snakk med din nærmeste leder om hvilke innkjøpskriterier dere har, og om disse kan utvikles!

3

Snakk med leverandørene under anbudsprosessen. Ha en dialog med markedet før anbud utlyses for å vite hvilke muligheter som finnes, for så å sikre klimavennlige anskaffelser. Bruk forhandlinger med leverandørene til å utforske hvordan dere sammen kan få mest mulig miljøvennlige leveranser. Difi gir gode tips( link til side). Det samme gjør Nasjonalt program for leverandørutvikling. ( link til side).

4

Billigst er ikke alltid best. Det som ved første øyekast kan virke lønnsomt, kan likevel bli dyrt i lengden. Vurder livsløpskostnaden til alt som bestilles; Både varer, tjenester og bygg. Ikke bare vurder hva det koster når du bestiller. 

5

Systematiser innkjøpene. Noen virksomheter systematiserer miljøkriterier i regneark. For eksempel bruker Flytoget dette som virkemiddel i innkjøpsprosesser. Det er en lettvint måte å stille oversiktlige krav til leverandører. Ifølge Flytogets erfaringer kan det å ta miljøhensyn i en anskaffelsesprosess føre til at innkjøpsprosessen blir enklere og mer oversiktlig. Oslo kommunes klimavennlige anskaffelse av skolebygg kan brukes som eksempel for både entrepenører og andre kommuner. 

6

Miljøkravene må gjelde alle ledd. Bruk av underleverandører er utfordrende for gode klima- og miljøvurderinger. Innkjøpene er ikke klimavennlig dersom ikke klima og miljø ivaretas i hele verdikjeden.